Fuktskada - Allt du behöver veta om Fuktskada


Fuktskada

Fuktskada eller vattenskada är det enskilt största problemet en husägare drabbas av. Förutom att det kostar mycket pengar och tar mycket tid att åtgärden fuktskadan kräver det ofta omfattande renovering vilket gör att delar eller hela huset blir obeboeligt under en längre tid. Anledningen till att skadorna vid fukt blir så omfattande är att det är mycket svåra att upptäcka tidigt utan upptäcks oftast via något symptom. Vanligaste sättet en fuktskada upptäcks är att det luktar illa eller att mögel syns.

Om det finns indikationer på fukt eller fuktskada är det viktigt att utreda orsaken till fukt eller åtgärda fuktskadan direkt. Anledningen till det är att man inte vet hur snabbt fuktskadan eller mögelangreppet sprider sig.

Varför blir det fuktskador

Den vanligaste orsaken till fuktskador och vattenskador i hus är att det tränger in vatten i väggar och golv. Vattnet kommer antingen från läckande rör eller inträngande vatten utifrån men kan också bero på att det bildas kondens på t.ex. vinden eller att tätskiktet i badrummet inte häller vattnet ute.

Fuktskadan uppstår efter en tid då organiskt material som reglar eller spånskivor utsatts för fuktig miljö under lång tid. Mögelskador kan uppstå även på icke organiskt material som gipsskivor eller betong. Vanligtvis orsakas de värsta fuktskadorna av att det blir lite fuktigt men under en mycket lång tid.

Fuktskada är det samma sak som Vattenskada?

Nej! Fuktskada och vattenskada är egentligen inte samma sak änen om konsekvensen och skadan kan vara lika. En fuktskada uppstår då fuktig luft kyls av och fäller ut vattendroppar, t.ex. i form av imma på en spegel. Vattenskada uppstår då rinnande vatten läcker ut på t.ex. något organiskt material.

Leta efter och upptäcka fuktskador

För att minska konsekvensen av en eventuell fuktskada är det viktigt att ha regelbunden tillsyn av de delar av huset som utsätts för vatten eller fukt. Lägg upp en plan över vilka delar i ditt hus som utsätts för vatten eller riskerar fuktskador samt hur ofta du ska inspektera dessa delar. Delar som är mycket viktiga att granska med avseende på vattenskador är badrum och kök i alla hem. Dessutom är det viktigt att kontrollera vinden mot yttertaket och väggar och golv i källaren. Om huset är försett med krypgrund måste naturligtvis krypgrunden också inspekteras regelbundet för att upptäcka fuktskadorna i tid.

Ifall du tror att du har en fuktskada går det att genom enkla fuktmätningar avgöra om det förekommer fukt i väggar eller golv. Dessa mätningar kan kompletteras med prover för mögel som är lite dyrare. Det finns avancerade system för fuktmätning som baseras på akustik eller radar.